1. Departement (finanssaker) (1814–1814)

1. Departement (finanssaker) ble opprettet 2. mars 1814, som et av de fem første departementene i Christiania etter oppløsningen av det dansk-norske rike. Ansvarsområdet var finans-, regnskaps- og skattesaker. 30. november 1814 ble departementets navn endret til 5. Departement (finanssaker). Departementet fikk overført sakene fra det nedlagte 4. Departement (handels- og tollsaker).

Regjeringspolitikere