2. Departement (innenrikssaker) (1814–1814)

2. Departement (innenrikssaker) ble opprettet 2. mars 1814, som et av de fem første departementene i Christiania (Oslo) etter oppløsningen av det dansk-norske rike. 30. november 1814 ble departementets navn endret til 4. Departement (innenrikssaker) og sakene fra det nedlagte 5. Departement (økonomiske saker) overført.

Regjeringspolitikere