5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) (1814–1819)

Navnet 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) ble tatt i bruk 30. november 1814, ved at 1. Departement (finanssaker) fikk nytt navn og sakene fra det nedlagte 4. Departement (handels- og tollsaker) ble overført. 1. januar 1819 ble departementets navn endret til Departementet for finans-, handels- og tollvesenet/Finans-, handels- og tolldepartementet.

Regjeringspolitikere