6. Departement (armesaker)/Armedepartementet (1815–1819)

Navnet 6. Departement (armesaker) ble tatt i bruk 31. mars 1815, ved at marinesakene ble overført til det nyopprettede 7. Departement (marinesaker). Hovedtyngden av saksområdet hadde linjer tilbake via 6. Departement (Det militære departement) til Kommisariatskollegiet og Kommisariatskommisjonen, som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 1819 ble departementets navn endret til Departementet for landmilitæretaten/Armedepartementet.

Regjeringspolitikere