Arbeids- og administrasjonsdepartementet (1990–1993)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet ble opprettet 1. januar 1990, ved at arbeidssakene ble overført fra Kommunal- og arbeidsdepartementet og administrasjonssakene ble overført fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Disse departementenes navn ble nå endret til Kommunaldepartementet og Familie- og forbrukerdepartementet. Arbeids- og administrasjonsdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Kommunal- og arbeidsdepartementet, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Lønns- og prisdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Justis- og politidepartementet og Sosialdepartementet til Indredepartementet, som ble opprettet 1. januar 1846. 1. januar 1993 ble Arbeids- og administrasjonsdepartementets navn endret til Administrasjonsdepartementet, ved at arbeidssakene ble tilbakeført til Kommunaldepartementet som nå igjen fikk navnet Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Regjeringspolitikere