Arbeids- og administrasjonsdepartementet (1998–2004)

Navnet Arbeids- og administrasjonsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1998, ved at Planleggings- og samordningsdepartementet endret navn og arbeidssakene ble overført fra Kommunal- og arbeidsdepartementet. Dette departementet ble nå Kommunal- og regionaldepartementet. Arbeids- og administrasjonsdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Planleggings- og samordningsdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 1990, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Justis- og politidepartementet og Sosialdepartementet til Indredepartementet, som ble opprettet 1. januar 1846. 1. oktober 2004 ble Arbeids- og administrasjonsdepartementets navn endret til Moderniseringsdepartementet.

Regjeringspolitikere

Regjeringsmedlemmer (6)

Statssekretærer (8)

Politiske rådgivere (5)