Arbeids- og administrasjonsdepartementet (1998–2004)

Navnet Arbeids- og administrasjonsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1998, ved at Planleggings- og samordningsdepartementet endret navn og arbeidssakene ble overført fra Kommunal- og arbeidsdepartementet. Dette departementet ble nå Kommunal- og regionaldepartementet. Arbeids- og administrasjonsdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Planleggings- og samordningsdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 1990, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Justis- og politidepartementet og Sosialdepartementet til Indredepartementet, som ble opprettet 1. januar 1846. 1. oktober 2004 ble Arbeids- og administrasjonsdepartementets navn endret til Moderniseringsdepartementet. Ansvaret for arbeidssaker i Arbeids- og administrasjonsdepartementet ble 18. juni 2004 lagt til sjefen for Sosialdepartementet. 1. oktober 2004 ble sakene overført til Arbeids- og sosialdepartementet.

Regjeringspolitikere