Arbeids- og administrasjonsdepartementet (2004–2004)

Ansvaret for arbeidssaker i Arbeids- og administrasjonsdepartementet ble 18. juni 2004 lagt til sjefen for Sosialdepartementet. 1. oktober 2004 ble sakene overført til Arbeids- og sosialdepartementet.

Regjeringspolitikere