Administrasjonsdepartementet (1993–1997)

Navnet Administrasjonsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1993, ved at Arbeids- og administrasjonsdepartementet endret navn og arbeidssakene ble tilbakeført til Kommunaldepartementet, som nå igjen ble Kommunal- og arbeidsdepartementet. Arbeids- og administrasjonsdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Kommunal- og arbeidsdepartementet, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Justis- og politidepartementet og Sosialdepartementet til Indredepartementet, som ble opprettet 1. januar 1846. 1. januar 1997 ble Administrasjonsdepartementets navn endret til Planleggings- og samordningsdepartementet.

Regjeringspolitikere