Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2009–2010)

Ansvaret for innvandringssaker, i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, ble 20. oktober 2009 lagt til sjefen for Justis- og politidepartementet. 1. januar 2010 ble sakene overført til Justis- og politidepartementet. Ansvaret for integrasjons- og mangfoldssaker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet ble 20. oktober 2009 lagt til sjefen for Barne- og likestillingsdepartementet. 1. januar 2010 ble sakene overført til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Regjeringspolitikere