Armedepartementet av (Departementet for landmilitæretaten) (1819–1846)

Navnet Armedepartementet Departementet for landmilitæretaten) ble tatt i bruk 1. januar 1819. Hovedtyngden av saksområdet hadde linjer tilbake via 6. Departement (armesaker) og 6. Departement (Det militære departement) til Kommisariatskollegiet og Kommisariatskommisjonen, som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 1846 ble departementets navn endret til Departementet for armeen/Armedepartementet.

Regjeringspolitikere