Armedepartementet av (Departementet for armeen) (1846–1885)

Hovedtyngden av saksområdet hadde linjer tilbake via Departementet for landmilitæretaten/Armedepartementet, 6. Departement (armesaker) og 6. Departement (krigsadministrasjonen) til Kommisariatskollegiet og Kommisariatskommisjonen, som ble opprettet 2. mars 1814. 1. september 1885 fikk departementet overført det nedlagte Marinedepartementets saker, og fikk navnet endret til Forsvarsdepartementet.

Regjeringspolitikere