Arbeids- og sosialdepartementet (2004–2005)

Navnet Arbeids- og sosialdepartementet ble tatt i bruk 1. oktober 2004, ved at Sosialdepartementet skiftet navn og fikk overført arbeidssakene fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Endel av sosialsakene ble overført til Helsedepartementet, somendret navn til Helse- og omsorgsdepartementet. Hovedtyngden av Arbeids- og sosialdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Sosialdepartementet, Handelsdepartementet (av 1903), Justis- og politidepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet, Indredepartementet, 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), 3. Departement (politisaker), 4. Departement (innenrikssaker) og 5. Departement (finanssaker), til 2. Departement (innenrikssaker), 4. Departement (handels- og tollsaker) og 5. Departement (økonomiske saker) som alle ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 2006 ble Arbeids- og sosialdepartementets navn endret til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Regjeringspolitikere