Arbeids- og sosialdepartementet (2005–2006)

Ansvaret for alkohol- og narkotikasaker i Arbeids- og sosialdepartementet, ble 17. oktober 2005 lagt til sjefen for Helse- og omsorgsdepartementet. 1. januar 2006 ble sakene overført til Helse- og omsorgsdepartementet.

Regjeringspolitikere