Arbeids- og sosialdepartementet (2014–)

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Navnet Arbeids- og sosialdepartementet  ble tatt i bruk 1. januar 2014, ved at Arbeidsdepartementets navn ble endret. Hovedtyngden av Arbeids- og sosialdepartementets saksområde har linjer bakover via Arbeidsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Sosialdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Sosialdepartementet, Handelsdepartementet (av 1903), Justis- og politidepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet, Indredepartementet, 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), 3. Departement (politisaker), 4. Departement (innenrikssaker) og 5. Departement (finanssaker), til 2. Departement (innenrikssaker), 4. Departement (handels- og tollsaker) og 5. Departement (økonomiske saker) som alle ble opprettet 2. mars 1814.

Regjeringspolitikere