Barne- og familiedepartementet (1991–2006)

Navnet Barne- og familiedepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1991, ved at Familie- og forbrukerdepartementet fikk nytt navn. Hovedtyngden av Barne- og familiedepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Familie- og forbrukerdepartementet, Kommunaldepartementet, Miljøverndepartementet, Lønns- og prisdepartementet, Sosialdepartementet, Finans- og tolldepartementet og Justis- og politidepartementet, til Indredepartementet som ble opprettet 1. januar 1846. 1. januar 2006 ble Barne- og familiedepartmentets navn endret til Barne- og likestillingsdepartementet. Ansvaret for barnehagesaker, i Barne- og familiedepartementet, ble 17. oktober 2005 lagt til sjefen for Utdannings- og forskningsdepartementet. 1. januar 2006 ble sakene overført til Kunnskapsdepartementet.

Regjeringspolitikere