Barne- og familiedepartementet (2005–2006)

Ansvaret for barnehagesaker, i Barne- og familiedepartementet, ble 17. oktober 2005 lagt til sjefen for Utdannings- og forskningsdepartementet. 1. januar 2006 ble sakene overført til Kunnskapsdepartementet.

Regjeringspolitikere