Barne- og likestillingsdepartementet (2006–2010)

Navnet Barne- og likestillingsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2006, ved at Barne- og familiedepartementets navn ble endret. Hovedtyngden av Barne- og likestillingsdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Barne- og familiedepartementet, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Familie- og forbrukerdepartementet, Kommunaldepartementet, Miljøverndepartementet, Lønns- og prisdepartementet, Sosialdepartementet, Finans- og tolldepartementet og Justis- og politidepartementet, til Indredepartementet som ble opprettet 1. januar 1846. 1. januar 2010 ble Barne- og likestillingsdepartementets navn endret til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, ved at inkluderingssakene ble overført fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet som endret navn til Arbeidsdepartementet.

Regjeringspolitikere