Utenriksdepartementet (2013–2015)

Embetet som statsråd for bistandssaker, i Utenriksdepartementet, ble opprettet 1. januar 1990. 17. oktober 1997 ble betegnelsen endret til statsråd for utviklingssaker, 19. desember 1997 til statsråd for utviklings- og menneskerettighetssaker. 17. mars 2000 ble betegnelsen tilbakeført til statsråd for utviklingssaker. 16. oktober 2013 ble embetet nedlagt og sakene tilbakeført til utenriksministeen. Embetet som statsråd for EØS- og EU-saker, i Utenriksdepartementet, ble opprettet 16. desember 2015, etter at ansvaret siden16. oktober 2013 hadde ligget til statsråden ved Statsministerens kontor.

Regjeringspolitikere