Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2013–2014)

Ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013 ble ansvaret for bredbåndssaker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet lagt til sjefen for Samferdselsdepartementet. Fra 1. januar 2014 ble disse sakene lagt til Samferdselsdepartementet. Ansvaret for kirkesakene i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet lagt til sjefen for Kulturdepartementet. 1. januar 2014 ble kirkesakene overført til Kulturdepartementet. Ansvaret for konkurransesaker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet lagt til sjefen for Nærings- og handelsdepartementet. 1. januar 2014 ble sakene overført til Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringspolitikere