Forsynings- og gjenreisningsdepartementet (1942–1950)

Navnet Forsynings- og gjenreisningsdepartementet ble tatt i bruk 1. oktober 1942, ved at Forsyningsdepartementet fikk nytt navn. Handelssakene ble overført fra Handelsdepartementet, mens skipsfartssakene ble overført til det nyopprettede Skipsfartsdepartementet Forsynings- og gjenreisningsdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Landbruksdepartementet, Handelsdepartementet, Indredepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet og 4. Departement (innenrikssaker), til 4. Departement (handels- og tollsaker) som ble opprettet 2. mars 1814. I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under okkupasjonsmakten i Oslo. 1. april 1943 ble Forsyningsdepartementet og Handelsdepartementet i Oslo slått sammen til et næringsdepartement. I statsråd i London 8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo gjenopprettet. 6. desember 1947 ble eksport- og importreguleringssaker overført fra Forsynings- og gjenreisningsdepartementet til det nyopprettede Handelsdepartementet. 30. juni 1950 ble Forsynings- og gjenreisningsdepartementet nedlagt. Hovedtyngden av oppgavene ble overført til Kommunal- og arbeidsdepartementet. Embetet som statsråd for Finnmarksaker, i Forsynings- og gjenreisningsdepartementet, ble opprettet 25. juni 1945. 30. juni 1948 ble embetet nedlagt og sakene tilbakeført til forsynings- og gjenreisningsministeren. Embetet som statsråd for Finnmarksaker, i Forsynings- og gjenreisningsdepartementet, ble opprettet 25. juni 1945. 30. juni 1948 ble embetet nedlagt og sakene tilbakeført til forsynings- og gjenreisningsministeren.

Regjeringspolitikere