Forsynings- og gjenreisningsdepartementet (1945–1948)

Embetet som statsråd for Finnmarksaker, i Forsynings- og gjenreisningsdepartementet, ble opprettet 25. juni 1945. 30. juni 1948 ble embetet nedlagt og sakene tilbakeført til forsynings- og gjenreisningsministeren.

Regjeringspolitikere