Finans-, handels- og tolldepartementet (Departementet for finans-, handels- og tollvesenet) (1819–1846)

Navnet Finans-, handels- og tolldepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1819, ved at 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) fikk nytt navn og de fleste sakene fra det nedlagte 4. Departement (innenrikssaker) ble overført. Hovedtyngden av sakene i Finans-, handels- og tolldepartementet hadde linjer tilbake via 5. Departement (finans- handels- og tollsaker) og 4. Departement (innenrikssaker), til 1. Departement (finanssaker) og 4. Departement (handels- og tollsaker), som begge ble opprettet 2. mars 1814. 23. mars 1822 ble regnskaps- og revisjonssakene overført fra Finans-, handels- og tolldepartementet til det nyopprettede Revisjonsdepartementet. 1. januar 1846 ble departementets navn endret til Departementet for finansene og tollvesenet/Finans- og tolldepartementet.

Regjeringspolitikere