Finans- og tolldepartementet (1996–2000)

Ved regjeringsskiftet 25. oktober 1996 ble ansvaret for planleggingssaker lagt til en statsråd som også fikk ansvar for planleggingssakene i Finans- og tolldepartementet. Statsråden fikk innledningsvis et eget sekretariat, Planleggingssekretariatet av 1996. 15. november 1996 ble Planleggingssekretariatet av 1996 nedlagt, ved at statsråden ble sjef for Administrasjonsdepartementet. Statsråden beholdt ansvaret for planleggingssaker i Finans- og tolldepartementet. 1. januar 1997 ble planleggingssakene overført til det nyopprettede Planleggings- og samordningsdepartementet. Ved regjeringsskiftet 25. oktober 1996 ble ansvaret for planleggingssaker lagt til en statsråd som også fikk ansvar for planleggingssakene i Finans- og tolldepartementet. Statsråden fikk innledningsvis et eget sekretariat, Planleggingssekretariatet av 1996. 15. november 1996 ble Planleggingssekretariatet av 1996 nedlagt, ved at statsråden ble sjef for Administrasjonsdepartementet. Statsråden beholdt ansvaret for planleggingssaker i Finans- og tolldepartementet. 1. januar 1997 ble planleggingssakene overført til det nyopprettede Planleggings- og samordningsdepartementet.

Regjeringspolitikere