Finansdepartementet (2000–)

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Navnet Finansdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2000, ved at Finans- og tolldepartementets navn ble endret. Hovedtyngden av Finansdepartementets saksområde har linjer tilbake via Finans- og tolldepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet og 5. Departement (finanssaker), til 1. Departement (finanssaker) som ble opprettet 2. mars 1814.

Regjeringspolitikere