Fiskeri- og kystdepartementet (2004–2013)

Navnet Fiskeri- og kystdepartementet ble tatt i bruk 1. oktober 2004, ved at Fiskeridepartementets navn ble endret. Hovedtyngden av Fiskeri- og kystdepartementets saksområde hadde linjer via Fiskeridepartementet,  Handelsdepartementet av 1903, Indredepartementet og 4. Departement (innenrikssaker), til 2. Departement (innenrikssaker) som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 2014 ble Fiskeri- og kystdepartementet nedlagt, og sakene overført til Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringspolitikere