Fiskeri- og kystdepartementet (2013–2014)

Ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013 ble ansvaret for kyst- og miljøsaker i Fiskeri- og kystdepartementet lagt til sjefen for Samferdselsdepartementet. Fra 1. januar 2014 ble disse sakene overført til Samferdselsdepartementet. Ansvaret for forsknings-, styrings- og administrasjonssaker i fiskeri- og kystdepartementet lagt til sjefen for Nærings- og handelsdepartementet. 1. januar 2014 ble sakene overført til Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringspolitikere