Forsyningsdepartementet (1939–1942)

Forsyningsdepartementet ble opprettet 1. oktober 1939, på grunn av forsyningssituasjonen etter krigsutbruddet i Europa 1. september 1939. Forsyningssaker  ble overført fra Landbruksdepartementet, kriselovsaker fra Handelsdepartementet. Forsyningsdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Landbruksdepartementet, Handelsdepartementet, Indredepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet og 4. Departement (innenrikssaker), til 4. Departement (handels- og tollsaker) som ble opprettet 2. mars 1814. I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under okkupasjonsmakten i Oslo. I statsråd i London 8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo gjenopprettet. 1. oktober 1942 fikk Forsyningsdepartementet i London navnet endret til Forsynings- og gjenreisningsdepartementet. Handelssakene ble overført fra Handelsdepartementet, mens skipsfartssakene ble overført til det nyopprettede Skipsfartsdepartementet.

Regjeringspolitikere