Handelsdepartementet (Departementet for handel, sjøfart og industri) (1905–1913)

15. juni 1905 ble Handelsdepartementets utenriksavdeling skilt ut som kimen til Utenriksdepartement, som ble formelt opprettet 1. desember 1905. Handelsdepartementets fulle navn ble samtidig endret til Departementet for handel, sjøfart og industri.

Regjeringspolitikere