Handelsdepartementet (1947–1955)

Handelsdepartementet av 1947 ble opprettet 6. desember 1947, ved at handelssakene ble overført fra Handelsdepartementet av 1916 og dette departementet endret navn til Industridepartementet (av 1947). Fra Finans- og tolldepartementet fikk Handelsdepartementet av 1947 overført nasjonalbudsjett- og valutasaker, fra Utenriksdepartementet utenrikshandelssaker og fra Forsynings- og gjenreisningsdepartementet eksport- og importreguleringssaker. 1. januar 1955 ble skipsfartssakene overført til Handelsdepartementet fra Industridepartementet. Samtidig ble navnet endret til Handels- og skipsfartsdepartementet.

Regjeringspolitikere