Helsedepartementet (2002–2004)

Helsedepartementet ble oppretttet 1. januar 2002, ved at helsesakene under en egen statsråd i Sosial- og helsedepartementet ble skilt ut. Hovedtyngden av Sosial- og helsedepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Sosialdepartementet, Handelsdepartementet (av 1903), Justis- og politidepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet, Indredepartementet, 1. Departement (kirke- og undervisningssaker) og 3. Departement (politisaker), til 2. Departement (innenrikssaker) som ble opprettet 2. mars 1814. 1. oktober 2004 ble Helsedepartementets navn endret til Helse- og omsorgsdepartementet, ved at endel saker ble overført fra Sosialdepartementet, som nå endret navn til Arbeids- og sosialdepartementet.

Regjeringspolitikere