Indredepartementet (Departementet for det indre) (1846–1903)

Indredepartementet ble opprettet 1. januar 1846. Det overtok en rekke saksområder, først og fremst fra Finans-, handels- og tolldepartementet: landbruk, industri, skog- og bergverksdrift, fiskeri, håndverk, handel og sjøfart, forsyningsvesenet, medisinalvesenet, post-, skyss, vei-, kanal-, bygnings- og brannvesen, mål og vekt, forsikring, kommunalvesenet, oppmåling, rikets grenser og verdslige inndeling, statistikk. 18. august 1860 ble post-, telegraf- og skyssakene overført til det nyopprettede Postdepartementet. 1. oktober 1878 ble endel saker overført til andre departementer: Justis- og politidepartementet fikk medisinalvesenet, næringslovgivning og sivil- og politilovgivning. Finans- og tolldepartementet fikk skogbrukssakene. Kirke- og undervisningsdepartementet fikk tekniske skoler, husflidskoler, bidrag til tekniske tidsskirfter og den europeiske gradmåling. Armedepartementet fikk den geografiske oppmålingen. 1. september 1885 ble samferdsels- og forsikringssaker og de geologiske undersøkelser overført til det nyopprettede Departementet for de offentlige arbeider/Arbeidsdepartementet, og det kommunale skattevesen til Finans- og tolldepartementet. Samtidig overtok Indredepartementet skogbruket og statens grunneiendommer - unntatt embetsgårdene - fra Finans- og tolldepartementet, og postsakene fra Marine- og postdepartementet. 7. juli 1890 ble det sivile veterinærvesenet overført fra Justis- og politidepartementet til Indredepartementet. 1. juli 1899 fikk Indredepartementet en avdeling for utenrikssaker. 1. april 1900 ble blant annet landbrukssaker, statens jordgods, statens jord i Finnmark, utskiftingsvesenet, skogbruk, jakt og ferskvannsfiske og ulike fond overført til det nyopprettede Landbruksdepartementet.

Regjeringspolitikere