Industriforsyningsdepartementet (Departementet for den industrielle forsyning) (1917–1920)

Industriforsyningsdepartementet ble opprettet 30. april 1917. Det skjedde på grunn av forsyningssituasjonen under første verdenskrig. Industriforsyningsdepartementets saksområde hadde linjer tilbake til ... 25. april 1919 ble Statens fettdirektorat og Statenshvalfangstkontor overført til Industriforsyningsdepartementet. 30. april 1920 ble Industriforsyningsdepartementet nedlagt. Saker av krigsteknisk art ble overført til Forsvarsdepartmentet, industriforsynings- og eksportforbudssaker til Finans- og tolldepartementet, ingeniør-, statsitikk- og personalsaker til Handelsdepartementet og Statens brenselsstyre til Provianteringsdepartementet.

Regjeringspolitikere