Industridepartementet (Departementet for industri, håndverk og skipsfart) (1947–1955)

Navnet Industridepartementet ble tatt i bruk 6. desember 1947, ved at Handelsdepartementet av 1916 fikk navnet endret til Departementet for industri, håndverk og skipsfart, og handelssakene ble overført til Handelsdepartementet av 1947. Hovedtyngden av Industridepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Handelsdepartementet av 1916, Sosialdepartementet av 1913, Handelsdepartementet av 1903, Indredepartementet og 5. Departement (finanssaker), til 5. Departement (økonomiske saker) som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 1955 ble skipsfartssakene overført fra Industridepartementet til Handelsdepartementet av 1947. Samtidig ble Industridepartementets fulle navn endret til Departementet for industri og håndverk. 11. januar 1978 ble olje- og energisakene overført fra Industridepartementet til det nyopprettede Olje- og energidepartementet. Samtidig ble Industridepartementets fulle navn, Departementet for industri og håndverk, tatt ut av bruk. 1. januar 1988 ble Industridepartementets saksområde utvidet og navnet endret til Næringsdepartementet. Saksområder ble overført fra flere departementer. Fra Kommunaldepartementet ble bygg- og anleggssaker overført, fra Handelsdepartementet innenriks varehandel og forsyningsberedskapssaker, fra Samferdselsdepartementet reiselivsnæringen og fra Finansdepartementet Industribanken.

Regjeringspolitikere