Justis- og politidepartementet (2000–2001)

Ansvaret for utlendingssaker i Justis- og politidepartementet ble 7. juni 2000 lagt til statsråden som var sjef for Kommunal- og regionaldepartementet, som første skritt til å overføre saksfeltet dit. 1. januar 2001 ble utlendingssakene overført fra Justis- og politidepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet.

Regjeringspolitikere