Justis- og beredskapsdepartementet (2015–2016)

Embetet som statsråd for innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet ble opprettet 16. desember 2015. 1. april 2016 ble embetet omgjort til statsråd for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet. Embetet som statsråd for innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet ble opprettet 16. desember 2015. Embetet fikk samtidig ansvar for integreringssakene i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 1. april 2016 ble integreringssakene overført til Justis- og beredskapsdepartementet.

Regjeringspolitikere