Kommunal- og arbeidsdepartementet (1948–1989)

Kommunal- og arbeidsdepartementet ble opprettet 20. desember 1948. Kommunesaker ble overført fra Justis- og politidepartementet, arbeidslivs- og arbeidsmarkedssaker fra Sosialdepartementet. Kommunal- og arbeidsdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Justis- og politidepartementet og Sosialdepartementet til Indredepartementet, som ble opprettet 1. januar 1846.  2. november 1989 ble ansvaret for arbeidssakene lagt til en egen statsråd i Kommunal- og arbeidsdepartementet. 1. januar 1990 ble arbeidssakene overført til det nyopprettede Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og boligbyggsaker til Familie- og forbrukerdepartementet. Kommunal- og arbeidsdepartementets navn ble endret til Kommunaldepartementet.

Regjeringspolitikere