Kommunal- og arbeidsdepartementet (1993–1998)

Navnet Kommunal- og arbeidsdepartementet ble tatt i bruk igjen 1. januar 1993, ved at arbeidsmarkedssakene ble tilbakeført fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som endret navn til Administrasjonsdepartementet. Kommunal-og arbeidsdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Kommunaldepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet,  Kommunaldepartementet, Justis- og politidepartementet og Sosialdepartementet, til Indredepartementet, som ble opprettet 1. januar 1846. 1. januar 1998 ble Kommunal- og arbeidsdepartementets navn endret til Kommunal- og regionaldepartementet, og arbeidsmarkedssakene overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. . Ansvaret for arbeidssaker, i Kommunal- og arbeidsdepartementet, ble 17. oktober 1997 lagt til sjefen for Planleggings- og administrasjonsdepartementet. 1. januar 1998 ble sakene overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Regjeringspolitikere