Kulturdepartementet (1991–2002)

Navnet Kulturdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1991, ved at Kirke- og kulturdepartementets navn ble endret og kirkesakene tilbakeført til Utdannings- og forskningsdepartementet som nå fikk navnet Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Kulturdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Kirke- og kulturdepartementet, Kultur- og vitenskapsdepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet og 1. Departement (kirke- og undervisningssaker) til Komiteen for opplysningsvesenet, skolevesenet og geistlige embeter, som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 2002 ble Kulturdepartementets navn endret til Kultur- og kirkedepartementet, ved at kirkesakene ble overført fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Regjeringspolitikere