Kunnskapsdepartementet (2006–)

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

Navnet Kunnskapsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2006, ved at Utdannings- og forskningsdepartementet navn ble endret. Hovedtyngden av Kunnskapsdepartementets saksområde har linjer tilbake via Utdannings- og forskningsdepartementet av 1990, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet av 2002, Kirke- og undervisningsdepartementet og 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), til Komiteen for opplysningsvesenet, skolevesenet og geistlige embeter som ble opprettet 2. mars 1814.Embetet somstatsråd for høyere utdanningssaker, i Kunnskapsdepartementet, ble opprettet 18. oktober 2007. 23. mars 2012 ble embetet nedlagt og sakene tilbakeført til kunnskapsministeren. Navnet Kunnskapsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2006, ved at Utdannings- og forskningsdepartementet navn ble endret. Hovedtyngden av Kunnskapsdepartementets saksområde har linjer tilbake via Utdannings- og forskningsdepartementet av 1990, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet av 2002, Kirke- og undervisningsdepartementet og 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), til Komiteen for opplysningsvesenet, skolevesenet og geistlige embeter som ble opprettet 2. mars 1814. Embetet somstatsråd for høyere utdanningssaker, i Kunnskapsdepartementet, ble opprettet 18. oktober 2007. 23. mars 2012 ble embetet nedlagt og sakene tilbakeført til kunnskapsministeren.

Regjeringspolitikere