Kultur- og kirkedepartementet (2002–2009)

Navnet Kultur- og kirkedepartementet bl tatt ibruk 1. januar 2002, ved at Kulturdepartementet skiftet navn og kirkesakene ble overført fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som nå fikk navnet Utdannings- og forskningsdepartementet. Hovedtyngden av Kultur- og kirkedepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Kulturdepartementet, Kirke- og kulturdepartementet, Kultur- og vitenskapsdepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet og 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), til Komiteen for opplysningsvesenet, skolevesenet og geistlige embeter som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 2010 ble Kultur- og kirkedepartementets navn endret til Kulturdepartementet, ved at kirkesakene ble overført til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som nå fikk navnet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Regjeringspolitikere