Kultur- og kirkedepartementet (2009–2010)

Ansvaret for kirkesaker, i Kultur- og kirkedepartementet, ble 20. oktober 2009 lagt til sjefen for Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 1. januar 2010 ble sakene overført til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Regjeringspolitikere