Klima- og miljødepartementet (2014–)

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Navnet Klima- og miljødepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2014, ved at Miljøverndepartementets navn ble endret, og klima- og skogsaker ble overført fra Utenriksdepartementet. Hovedtyngden av Klima- og miljødepartementets saksområde har linjer tilbake til Miljøverndepartementet, som ble opprettet 8. mai 1972.

Regjeringspolitikere