Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014–)

Navnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2014, ved at Kommunal- og regionaldepartementets navn ble endret og endel saker ble overført fra det nedlagte Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Hovedtyngden av Kommunal- og moderniseringsdepartementets saksområde har linjer tilbake via Kommunal- og regionaldepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet av 1993, Kommunaldepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet av 1948, Justis- og politidepartementet og Sosialdepartementet, til Indredepartementet som ble opprettet 1. januar 1846.

Regjeringspolitikere