Kommunaldepartementet (1990–1993)

Navnet Kommunaldepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1990, ved at Kommunal- og arbeidsdepartementet endret navn, arbeidssakene ble overført til det nyopprettede Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og boligbyggsaker til Familie- og forbrukerdepartementet. Kommunaldepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Kommunal- og arbeidsdepartementet,  Justis- og politidepartementet og Sosialdepartementet til Indredepartementet, som ble opprettet 1. januar 1846.  1. januar 1993 ble Kommunaldepartementets navn igjen Kommunal- og arbeidsdepartementet. Arbeidsmarkedssakene ble tilbakeført fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som endret navn til Administrasjonsdepartementet.

Regjeringspolitikere