Kommunal- og regionaldepartementet (2006–2014)

Ansvaret for integrerings-, innvandrings-, same- og minoritetssaker, i Kommunal- og regionaldepartementet, ble 17. oktober 2005 lagt til sjefen for Arbeids- og sosialdepartementet. 1. januar 2006 ble sakene overført til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Regjeringspolitikere