Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (2001–2002)

Ansvaret for kirkesaker, i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, ble 17. oktober 2001 lagt til sjefen for Kulturdepartementet. 1. januar 2002 ble sakene overført til Kultur- og kirkedepartementet, mens Kirke-, utdannings- og forskningsdepartermentet igjen fikk navnet Utdannings- og forskningsdepartementet.

Regjeringspolitikere