Kulturdepartementet (2010–)

Navnet Kulturdepartementet ble tatt i bruk igjen 1. januar 2010, ved at Kultur- og kirkedepartementets navn ble endret og kirkesakene ble overført til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Hovedtyngden av Kulturdepartementets saksområde har linjer tilbake via Kultur- og kirkedepartementet,  Kulturdepartementet, Kirke- og kulturdepartementet, Kultur- og vitenskapsdepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet og 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), til Komiteen for opplysningsvesenet, skolevesenet og geistlige embeter som ble opprettet 2. mars 1814.

Regjeringspolitikere