Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1991–2002)

Navnet Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1991, ved at kirkesakene ble tilbakeført fra Kirke- og kulturdepartementet. Hovedtyngden av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via  Utdannings- og forskningsdepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet og 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), til Komiteen for opplysningsvesenet, skolevesenet og geistlige embeter som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 2002 ble kirkesakene overført til Kultur- og kirkedepartementet, og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets navn endret til Utdannings- og forskningsdepartementet.

Regjeringspolitikere