Kultur- og vitenskapsdepartementet (1982–1990)

Kultur- og vitenskapsdepartementet ble opprettet 1. januar 1990, ved at kultur- og vitenskapssakene ble utskilt fra Kirke- og undervisningsdepartementet, der de hadde ligget under en egen statsråd siden 14. oktober 1981. Kultur- og vitenskapsdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Kirke- og undervisningsdepartementet og 1. Departement (kirke- og undervisningssaker) til Komiteen for opplysningsvesenet, skolevesenet og geistlige embeter, som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 1990 ble Kultur- og vitenskapsdepartementets navn endret til Kirke- og kulturdepartementet, ved at vitenskapssakene ble tilbakeført til Kirke- og undervisningsdepartementet (som nå fikk navnet Utdannings- og forskningsdepartementet) og kirkesakene ble overført derfra til Kirke- og kulturdepartementet.

Regjeringspolitikere