Landbruks- og matdepartementet (2004–)

Navnet Landbruks- og matdepartementet ble tatt i bruk 1. oktober 2004, ved at Landbruksdepartementets navn ble endret. Hovedtyngden av Landbruks- og matdepartementets saksområde har linjer tilbake via Landbruksdepartementet og Indredepartementet, til 4. Departement (innenrikssaker) som ble opprettet 30. november 1814.

Regjeringspolitikere